MAP Plzeňsko - Projekt


O projektu – cíle, výstupy, harmonogram

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kralovice III.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022978

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981

Financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a investiční priority 68 –  Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné sekundárnímu vzdělávání

Realizátor projektu:

Termín realizace: 

Celkové výdaje projektu:

Celková dotace projektu:

MAP Plzeňsko

Popis projektu:

Protože úspěch je spojen se strategií. Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků. Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby.

Popis projektu:

Protože úspěch je spojen se strategií. Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků. Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. .

Popis projektu:

Protože úspěch je spojen se strategií. Spojujeme myšlenky, tvoříme vizi, stanovujeme cíle, naplňujeme je – pomocí plánů a časového vymezení potřebných kroků. Společně promýšlíme, co už v území umíme, kam se chceme dostat, za jaký čas, jaký výsledek nám bude stačit, jaké výsledky potřebujeme, abychom byli zařazeni do skupiny, která popluje dál a bude odměněna mnoha způsoby. .

Facebook

 

Kontakt

MAP Plzeňsko
Nerudova 25
301 00 Plzeň
Tel.: +420 603 123 456
Email : info@mapplzensko.cz
WWW : www.mapplzensko.cz

Mapa

© 2018 MAP Plzeňsko | Místní Akční Plán Rozvoje Vzdělání
My web solution